Nõupidamine Keskkonnaministeeriumis

Nõupidamine Keskkonnaministeeriumis

2397

17. veebruaril toimus KKM-s nõupidamine jahipidamise osas väikesaartel. Osa Riigikogu liikmeid on esitanud novembris muudatusettepanekud jahiseaduse ja püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks. Nõupidamisel osalesid Riigikogu liige Mark Soosaar, Tõnu Traks KKM-st, Mati Kose ornitoloogide esindajana ja Tõnis Korts EJS-st.

Mark Soosaar valgustas muudatusettepanekute tagamaid ja põhjusi. Seaduse muudatusettepanekuga soovitakse jahinduse korraldamisse senisest enam kaasata kohalikku kogukonda.

Probleemid on osaliselt tekkinud turismijahi korraldamisest, kus osalevad jahimehed Lõuna-Euroopa kultuuridest. EJS tegevjuht tutvustas, et küsimust on kahel korral arutatud EJS-i juhatuse koosolekutel ja seni pole seaduse muudatusettepanek toetust leidnud. EJS juhatuse liikmed ei toetanud ka muudatusettepanekute täiendusi, mis oleksid lisanud jahindusnõukogudesse kohalike omavalitsuste esindajad. See rikuks jahindusnõukogudes tasakaalu.

Samas on nii RK Keskkonnakomisjon kui ka EJS juhatus möönnud, et probleem välisturistidest jahimeestega on olemas. Seetõttu otsustati teemaga edasi tegeleda ja vajadusel uuesti kohtuda ja arutada võimalikke lahendusi.JAGA