Metssigade küttimine 01.09 seisuga

Metssigade küttimine 01.09 seisuga

2704
Metssigade küttimise seis 01.09.

Keskkonnaamet määras metssigade küttimismahuks 29 600 isendit, kusjuures jälgida tuleb struktuuri, kus noorloomade osakaal kütitavate isendite seas on 60% ning emasloomade osakaal kütitavate vanaloomade ja kesikute seas 60%.

Lisaks sellele on jahipiirkondade kasutajad kohustatud uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise tagamiseks teavitama metssigade küttimisest (arv, sugu, vanusegrupp) kalendrikuu kaupa iga kuu 10-ks kuupäevaks Keskkonnaameti vastava regiooni jahinduse spetsialisti e-posti aadressil.

1. septembri seisuga on kütitud 9344 metssiga, mis on 32% ettenähtud mahust. Juba on täitnud 50% mahust Saaremaa, kuhu määratud küttimismaht oli ka kõige suurem (3401 isendit). Kõige väiksema % mahust on täitnud Põlvamaa, kus on kütitud 20% etteantust. Maht tuleb realiseerida jahiaasta lõpuks (29.02.2016) ning kindlasti tegelevad kõik maakonnad hoolsalt sellega, et maht realiseeritud saaks. 

Keskkonnaameti kodulehele on tehtud alamjaotus, kuhu statistikat postitama hakatakse (kindlasti kajastame mahtude täitmist ka EJSi kodulehel, kui uuemad andmed saabuvad). 

Andmed PDF kujul SIIT


JAGA