Metsseajaht Paljassaares 2 (lisatud TV3 uudis)

Metsseajaht Paljassaares 2 (lisatud TV3 uudis)

3565

TV3 uudis

Reedel, 5. veebruaril toimus Paljassaares järjekordne metssigade arvukuse piiramiseks mõeldud jaht. Kuigi esimeses jahis, millest oleme teile juba kirjutanud, kütiti juba suur hulk kärssninasid, siis näitas tänane jaht, et neid on roostikes veel piisavalt. Kuigi kütte oli seekord mõnevõrra vähem, kui eelmine kord, õnnestus kõik metsateed ilusti kinni panna. Seekord tabati 18 metssiga ja ka üks medaliväärne kult, nagu eelminegi kord. Kogu jaht sujus hästi. Kohal viibis ja tervitusi viis EJSilt tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.

Foto: Margo Hanni

Foto: Margo Hanni

Tallinn.ee andmetel: “Metssigade arvukuse piiramine on tingitud asjaolust, et Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare poolsaarel on viimasel ajal järsult sagenenud metssigade rüüsted linna haljasaladele ning elamute ja ettevõtete territooriumitele. Kuna loomi kohtab üha sagedamini väljaspool loodusmaastikku, on tekkinud reaalne oht, et loomad võivad rünnata inimesi. Samuti takistavad metssead lindude kaitseks loodud Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist, kuna rüüstavad maaspesitsevate lindude pesasid. Tegemist on teise seajahiga Paljassaares. Esimesel metsseajahil, 24. novembril 2015. aastal kütiti Paljassaares 21 looma.Metssigade arvukuse piiramise viib läbi Harju jahindusklubi. Tegevus on kooskõlastatud Politsei- ja piirivalveameti, Päästeameti, Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna valitsuse ja Tallinna Keskkonnaametiga.”

 
JAGA