Ligi kolmandandik metssigade küttimiskohustusest on täidetud

Ligi kolmandandik metssigade küttimiskohustusest on täidetud

1868
Foto: Ott Maasikas/Flickr

Keskkonnaameti värskest teadaandest selgub, et Eestis on tänavu kütitud 2616 metssiga.

Augusti lõpu seisuga on Keskkonnaameti kehtestatud limiidist, 7557 isendit, täidetud ligi kolmandik. Lisaks on VTA andmetel leitud 190 hukkunud isendit ning 13 seakatku tunnustega hukatud.

Saaremaal on etteantud kohustus juba peaaegu poolenisti täidetud, tublisti on etteantud kohustust täidetud ka Harjumaal. Samuti on Läänemaal pea pool küttimisprotsendist täidetud. Varasemalt katkuga nakatunud alade osas paistavad kõrge küttimiskohustuse protsendiga silma Järva- ja Võrumaa. Enamik kütitutest (58% on olnud kuldid).

Kõige vähem on kütitud aga Põlva-, Viljandi- ja Jõgevamaal, kus on seakatk juba varasemalt laastetööd teinud.

Seakatku hääbumiseks on seatud Eestis eesmärgiks saavutada 2018. aasta veebruari lõpuks metssigade asustustihedus alla 1,5 isendi 1000 ha kohta igas jahipiirkonnas. Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metssigu küttida minimaalselt Keskkonnaagentuuri etteantud mahus, mis käesoleval jahiaastal on vähemalt 7550 isendit.

Tabel: Keskkonnaamet

Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnainspektsiooniga. Metssigade küttimisandmete aruanded avaldatakse igakuiselt Keskkonnaameti kodulehel.