Lääne-Virumaa jahimehed täitsid metssigade küttimismahu

Lääne-Virumaa jahimehed täitsid metssigade küttimismahu

1453
Foto: Flickr

Jaanuari lõpu seisuga on jahimehed küttinud kokku 3767 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 39 metssiga ja SAKi tunnustega hukatud 31 metssiga.

Keskkonnaamet kinnitas septembris sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikuks küttimismahuks 5575 isendit, aasta lõpu seisuga oli sellest täidetud 68% ehk veidi alla kolmveerandi seatud eesmärgist.

Küttimismahu on täitnud siiani vaid Lääne-Virumaa, küttides 103 metssiga. Enim metssigu on aga jätkuvalt kütitud Hiiumaal (1024 isendit), kuhu ainsana pole Eestis seakatk jõudnud. Väikseim küttimisaktiivsus on Jõgevamaal, kus on kütitud 48 metssiga. Seni on Eestis kütitud võrdselt nii kulte kui ka emiseid – mõlemaid 50.

Tabel: Keskkonnaamet

Metssigade küttimishooaeg kestab veel kuu lõpuni. Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametiga.