Kinnisvarakoolitus: Kas kinnistuomaniku õiguste absoluutsus Eestis on müüt?

Kinnisvarakoolitus: Kas kinnistuomaniku õiguste absoluutsus Eestis on müüt?

2566
Eramaa. R.Tafenau

MTÜ Kivinurme pakub koolitust, millest ehk ka jahimehed võivad huvitatud olla: 

Koolitus annab süsteemse ülevaate omanike õigustest, kinnisomandi ulatusest ja kinnisasja piiride kind­laksmääramise õiguslikest alustest, samuti omanike õiguste kitsendamise võimalikest alustest ja sellise tegevuse vastavusest põhiseadusele. Põhjalikumat käsitlust leiavad ka kinnisomandi eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud kitsendused. Koolitusel käsitletakse samuti viimase aasta jooksul muutunud õigusruumi: nii võõral kinnisasjal viibimise võimaluste muutust kui ka 1.juulist 2015 jõustuvaid muudatusi  ehitus- ja planeerimisõiguses. Kõigi koolituse teemade juures lisanduvad teo­reetilisele käsitlusele praktilised näited viimase aja kohtulahenditest.

Lisainfo SIIT
JAGA