Keskkonnaminister külastas jahimehi

Keskkonnaminister külastas jahimehi

2135

20. juulil võõrustasid EJSi president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts keskkonnaministrit Marko Pomerantsi ja tema nõunikku Andrus Saaret. Minister külastas EJSi Margus Puusti kutsel. Jahindusjuhid tutvustasid EJSi keskust ja läbiviidavaid tegevusi, sealhulgas riigiga sõlmitud lepingute täitmist. Keskenduti ka Eesti jahinduse probleemsetele kohtadele. 

EJSi juhid avaldasid muret RMK plaanitud kahjunõuete sissenõudmise osas. Avaldati seisukohta, et jahimehed ei peaks maksma kinni kahjusid, kui jahindusnõukogus üheskoos kokkulepitud küttimismahud on nende poolt täidetud. 

Eraldi käsitleti sigade Aafrika katku teemat. Käimasoleval jahihooajal on kehtestatud kõrged küttimiskvoodid, mida ei ole jahimeestel võimalik katku tõttu kehtestatud piirangute tõttu täita. Paluti keskkonnaministeeriumi abi probleemi lahendamisel. 

Informeeriti ministrit, et koostöös Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnaametiga on augusti lõpus plaanitud ümarlaud, kus need teemad ka tõstatatakse. 

Räägiti ka jahiseadusest ja uuest kehtima hakanud ministri määrusest laskekatsete osas. Jahindusjuhid avaldasid ministrile tänu ministeeriumi toetava suhtumise eest jahindus- ja loodusajakirja Eesti Jahimees osafinantseerimisel. Tutvustati ka käimasolevat projekti infobaasi JAHIS loomiseks (koostööprojekt Erametsaliiduga). 

Minister tutvustas omi seisukohti jahinduse osas. Nii jahindusjuhid kui ka minister jäid kohtumisega väga rahule ning leidsid, et selliseid kohtumisi võiks korraldada ka tulevikus. 
JAGA