Keskkonnaamet kinnitas hundi esmaseks küttimismahuks 67 isendit

Keskkonnaamet kinnitas hundi esmaseks küttimismahuks 67 isendit

3955

Keskkonnaamet
Pressiteade
01.11.2016

Täna algab hundijahi hooaeg, mille esimeses etapis tohib küttida 67 hunti.

Hundijahi eesmärgiks on ohjata huntide arvukust ning seeläbi vähendada hundi põhjustatud kiskjakahjustusi, jälgides samal ajal hundi populatsiooni tervikseisu. Sarnaselt varasematele aastatele jaotatakse ka tänavu hundi küttimismaht maakondade lõikes. Harju-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Tartu-, Saare- ja Viljandimaal on maakond jagatud kaheks või kolmeks ohjamisalaks ning igale sellisele alale on määratud oma küttimismaht olenevalt huntide arvukusest.

„Küttimismahtude koostamise aluseks on võetud huntide loendus- ja kahjustusandmed ning jahindusnõukogude ettepanekud. Kuna jahihooaja alguses ei ole veel täit ülevaadet hundi tänavuse aasta juurdekasvust, siis on kavas küttimismahtusid jooksvalt vastavalt laekuvatele andmetele üle vaadata ning vajadusel neid korrigeerida. Siin on oluline roll ka jahimeestel, kes peaks operatiivselt edastama info kütitud isendite ja jäljevaatluste kohta. Nende andmete alusel saab Keskkonnaagentuur hinnata huntide juurdekasvu ning teha meile ettepaneku küttimismahu muutmiseks,“ lausus Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.

Seireandmete põhjal on prognoositud tänavu hundi arvukuse vähemalt 10% langust, mille peamisteks põhjusteks oli möödunud hooaja kõrge küttimissurve ja laialt levinud kärntõbi. Arvukuse languse fakti ilmestab ka hundikahjustuste statistika. Võrreldes möödunud aasta oktoobri alguse seisuga on sel aastal olnud lammaste murdmisi pea kolmandiku võrra vähem. Mõnedes maakondades, näiteks Harju-, Lääne-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal, on kiskjakahjustused siiski eelmise aastaga võrreldes suurenenud.

Möödunud aasta jahihooajal kütiti Eestis 103 hunti lubatud 116st.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini. Hundi küttimismahud maakonniti on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Aimar Rakko
Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja
e-post: aimar.rakko@keskkonnaamet.ee
telefon: 5306 9104


JAGA