Jahiulukite küttimine 2015/2016 jahihooajal (täiendatud 02.05)

Jahiulukite küttimine 2015/2016 jahihooajal (täiendatud 02.05)

3462

Täpsustatud metssigade ja metskitsede küttimist


 

Tabelisse lisatud Hiiumaal kütitud 106 valgepõsklaglet.


 

Keskkonnaagentuur on avaldanud jahiulukite küttimise tabeli. Ei tule vist kellelegi suure üllatusena, et möödunud jahihooajal kütiti enim metssigu. 

Vastavalt jahindusnõukogudes kokkulepitule kütiti põtru sellel aastal 6873, mis on 1000 isendit enam, kui 2014/2015 jahihooajal.

Metskitse arvukus on näidanud taastumise märke ning on tõusuteel. Seega kütiti pisut enam ka metkitsi – 6255, mis on üle 2000 isendi rohkem, kui 2014/2015 jahihooajal. 

Kui enamik lindude küttimise statistikast jääb 2014/2015 aasta jahihooajaga samasse suurusjärku, siis valgepõsk-laglet kütiti 2000 isendit enam, mis teeb haneliste küttimise koguarvu ligi 2500 isendit suuremaks, kui 2014/2015 jahihooajal. Parte see-eest kütiti 1000 isendit vähem, kui eelmisel jahihooajal. 

Jahiulukitest ei kütitud 2015/2016 jahihooajal ühtegi hahka ega mustvaerast, kuid kütiti näiteks üks ondatra, keda pole lähiaastatel ühtegi kütitud. 

Vaata kogu tabelit 
JAGA