Jahimehed on küttinud üle 1000 metssea

Jahimehed on küttinud üle 1000 metssea

1058
Foto: Flickr

Septembri lõpu seisuga on jahimehed küttinud kokku 1099 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 15 ning seakatku tunnustega hukatud 11 isendit.

Endiselt on küttimisaktiivsus olnud kõrgeim Hiiumaal, kus jahimehed sel hooajal küttisid 356 metssiga. Saaremaal on tänavu kütitud 208 isendit. Väikseim küttimisaktiivsus on Põlva- ja Lääne-Virumaal, mõlemas on sel jahihooajal kütitud 17 metssiga.

Tabel: keskkonnaamet

Keskkonnaagentuuri (KAUR) andmetel tuleks metssea asustustihedust hetkel jätkuvalt hoida võimalikult madalal tasemel, et seakatku uuteks puhanguteks soodsat pinnast mitte luua. 2018. aasta jahihooajal kütiti Eestis kokku 4761 metssiga.

Sel aastal on Eestis tuvastatud metssigadel 76 seakatku juhtumit. Endiselt tuleb jahimeestel jätkata metssigade küttimist juurdekasvu piires, jäädes riikliku tauditõrje komisjoni otsuse järgi asustustiheduse kuni 1 isend 1000 ha juurde. Sel jahihooajal tuleb jahimeestel küttida 5050 metssiga.