Infosüsteemi JAHIS alane nõupidamine

Infosüsteemi JAHIS alane nõupidamine

3030
Projekti läbiviimiseks korraldatud hanke võitis OÜ Huntloc, kelle esindajad on fotol vasakul. Paremal Erametsaliidu esindaja Erik Kosenkranius ja EJS esindaja Tiit Seer.

27. veebruaril toimus EJSis jahindusliku infosüsteemi Jahis juhtgrupi nõupidamine. EJSi Jahise töögrupp koostöös Erametsaliiduga valmistas ette projekti, mis esitati KIKile ja mis leidis rahastuse. Selle projekti käigus tehakse plaanitava infosüsteemi analüüs, mis loob pinnase juba infosüsteemi enda koostamisele. Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused: süsteemianalüüsiks vajaliku lähteandmestiku kogumine ja analüüsimine, huvigruppide vajaduse kaardistamine, Jahise lahenduse kirjeldamine ja infosüsteemi õigusliku seisundi defineerimine. Tööde maksumus on koos käibemaksuga 7140 eurot. Projekti finantseerib KIK ja kaasfinantseerib EJS.

Töö tulemusena valmib analüüsidokument, mis kirjeldab loodava jahiinfosüsteemi toimimise mudelit, kasutatavust, infosüsteemi struktuuri ja õiguslikku staatust ning mille järgselt on võimalik asuda infosüsteemi loomise juurde. Projekt valmib hiljemalt augustiks ja siis minnakse juba infosüsteemi enda koostamise juurde.

EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist tulevikku suunatud projektiga. Tema sõnul võtab EJS kasutusele oma töös uusimad lahendused ja astub ka jahinduses tubli sammu edasi. See projekt kindlustab Eesti jahinduse ladusa toimimise lähitulevikus. Projekt lähtub EJS tegevussuundadest kuni 2020, mis kinnitati volinike poolt eelmisel aastal. Nii näiteks paljude teiste funktsioonide kõrval saavad maaomanikud esitada süsteemi kaudu kahju ennetamise teatised ja jahimehed esitada ulukiseirajatele loenduse andmed. Lisaks riiklikult oluliste andmete esitamise võimalusele on plaanis palju mugavusteenuseid jahiseltsidele.
JAGA