Harjumaa jahimeeste ühispöördumine sai eitava vastuse

Harjumaa jahimeeste ühispöördumine sai eitava vastuse

2394
Harjumaa jahipiirkondade esindajad teabepäeval

4. augustil toimus suurkiskjate alane teabepäev Harjumaa jahipiirkondadele. Lepiti kokku selles, et tehakse suurkiskjate töörühmale taotlus karude küttimislimiidi suurendamiseks Harjumaal ja lubada kohati ka ilveste küttimist, sest Põhja-Harjumaal on pruunkarude arvukus liiga suur (eriti Tallinna-lähedastes piirkondades) ja seda tuleb konfliktide vältimiseks vähendada. Samuti tehti ettepanekuid loendusandmete kogumise, seireandmete kättesaadavuse ja küttimislimiitide kohta. Pöördumises taotleti muuhulgas karu küttimislimiidi suurendamist ja kolme ilvese küttimise luba jahihooajaks 2016/2017. Augusti lõpus saadeti Keskkonnaministeeriumile pöördumine. 

Taotlus lükati tagasi, sest keskkonnaagentuur ja keskkonnaministeerium ei pidanud jahimeeste väiteid põhjendatuks.

Pöördumise tekst 

Keskkonnaministeeriumi vastus 

Pealinna artikkel: Ministeerium ei lubanud Harjumaal täiendavalt kolme karu küttida

Harju Elu: Jahimehed soovivad Tallinna karude eest kaitsta
JAGA