FACE töökoosolek käsitles SAK-i

FACE töökoosolek käsitles SAK-i

1979
Ettekannet teeb Euroopa Komisjoni esindaja Francesco Berlingeri
Ettekannet teeb Euroopa Komisjoni esindaja Francesco Berlingeri

6. aprillil toimus Brüsselis Taani Põllumajanduskoja esinduses FACE korraldatud nõupidamine teemal „Jahimeeste ettevalmistamine sigade Aafrika katkuks.“

Teema tõstatamisega on mitu aastat tegelenud Baltimaade FACE liikmed. See oli esimene SAK-i alane nõupidamine jahimeeste katusorganisatsioonis. Kokkusaamine oli väga esinduslik. Lisaks kõrgetele Euroopa ametnikele osales ka maailma jahimeeste katusorganisatsiooni CIC president George Aman, kes esindab 30 miljonit jahimeest üle maailma.

Nõupidamist modereeris FACE kaitsekorralduse peaspetsialist David Scullan. Esimesena sai sõna Nikolaus Kriz EFSA-st (EFSA- European Food Safety Authority- Euroopa toiduohutuse eest vastutav amet). Tema sõnul pole metssigade arvukuse vähendamine likvideerinud katku levimise riski.

Euroopa Komisjoni strateegiast rääkis Francesco Berlingieri EK SANTE peadirektoraadi esindaja. Tema sõnul tuleb kaitsemeetmetega jätkata ja tõsta jätkuvalt liikmesriikide asjaomaste sihtgruppide teadlikkust ja valmisolekut. Ta rõhutas samuti emiste küttimise olulisust metssigade arvukuse vähendamisel.

Väga sisuka ja huvitava ettekande tegi Läti Veterinaaarteenistuse ekspert Martins Serzants. Ta näitas osavõtnud Euroopa riikide jahindusjuhtidele õõvastavaid kaadreid SAKist nii metsast kui ka farmist. Need panid nii mõnedki väga tõsiselt järele mõtlema.

Eesti SAKi olukorrast andis ülevaate EJSi tegevjuht Tõnis Korts. Ta tutvustas, kuidas Eesti jahimehed on SAKiga hakkama saanud, millised on olnud probleemid ja millised võimalused. Võimaluste osas juhtis Korts tähelepanu asjaolule, et SAK on jahimeeste võimalus oma mainet ühiskonnas tunduvalt tõsta.

Seejärel toimus arutelu ja mõtete vahetus. Nii Eesti kui ka Läti esindajad lubasid varustada FACEt vajalike materjalidega SAKist. Mitmed riigid palusid  Eestilt abi SAK-ki puudutava info osas ja vastavasisuline lubadus sai EJS esindaja poolt antud.

Nõupidamist vahendas EJS tegevjuht Tõnis Korts.

Lisatud FACE SAK teemaline pressiteade.

 




JAGA