Euroopa riikide jahinduse kommunikatsioon astub vastu üha enam levivatele libauudistele

Euroopa riikide jahinduse kommunikatsioon astub vastu üha enam levivatele libauudistele

129
Foto: EJS

27. mail toimus FACE kommunikatsiooni töögrupi koosolek, kus mitmete jahindusküsimuste kõrval arutati libauudiste vastu võitlemise üle.

Kommunikatsiooni töögrupp arutles viimasel ajal Euroopas üles kerkinud libauudiste üle ning leidis, et selle vastu tuleb võidelda kommunikatsiooni tööriistade abiga.

Koosoleku algul vaadati üle teemad, mis tõstatusid eelmisel koosolekul. FACE-l on jätkuvalt tähelepanu all looduskaitse teemalised projektid, millega seoses paluti liikmetelt sisendit. Jätkusuutliku jahipidamise osas moodustatakse töögrupp, kes paneb paika fookused ning tegeleb põhipunktide väljatöötamisega.

Ettekandega esines Sofie Baudin, kes rääkis Prantsusmaal tehtud jahimeeste kampaaniast, kus oli tõstatud küsimus kas jahimehed on ökoloogid. Kampaania osutus edukaks ja sellega pälviti ohtralt meedia tähelepanu.

Teise ettekande tegi pressiesindaja Augustin Leclerc, kes rääkis kuidas kommunikatsioonil on äärmiselt oluline roll jahinduse maine kujundamisel. Ta tõdes, et jahivastased on Euroopas hästi organiseeritud ja üldjuhul hea turunduse taustaga. Samuti väitis ta, et viimasel ajal levib Euroopas jahinduse kohta libauudiseid, millega tuleks tegeleda. Ta soovitas teha jahimeestel kampaaniaid, mis haarab vähemalt seda 7 miljonit jahimeest Euroopas ja nende pereliikmeid. Leclerci sõnul on oluline hoida fookus sotsiaalmeedial.

Veel rääkis hispaanlane Gerardo Arroyo kuidas saaksime võidelda libauudiste vastu ning tegi ettepanekuid, mida FACE saaks selle heaks ära teha.

Samuti räägiti ulukiliha propageerimisest ja sellest kuidas kaasata noori jahindusse.

Kohtumisel osales 36 FACE liiget ja eksperti. EJSist osalesid tegevjuht Tõnis Korts ja pressiesindaja-toimetaja Andra Hamburg.

Kokkuvõttes saadi mitmeid uusi ideid paremaks kommunikatsiooniks ning lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub sügisel.