Ettevaatust lisasöötmisega

Ettevaatust lisasöötmisega

3949
Foto: Vilmar Rei (2014. a rajakaamera fotovõistlusest).

Sigade Aafrika katku puhangut silmas pidades soovitame jahimeestel hoolega jälgida, kust on pärit lisasöötmiseks kasutatav vili jms, et tahtmatult katku levikule kaasa ei aidataks. Teistes riikides on katku levikut seostatud saastunud sööda kasutamisega.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari käskkirja: “Metssigade küttimise korraldamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil” järgi on

  • keelustatud metssigade lisasöötmine ajavahemikus 01.10.-30.04.
  • lubatud peibutussööda kasutamine varitsusjahil kõrgistmelt, kus söödakus tohib olla kuni 100 kg ning peibutussöötmise kohas maas kuni 10 kg tera- ja/või kaunvilja, sealhulgas hernes või mais.
  • Isevoolse söödaku korral ei tohi ööpäevas väljastatav kogus ületada 10 kg.
  • Peibutussöötmise kohtade omavaheline kaugus peab olema vähemalt 1 km ning peibutussööt ei tohi olla kaugemal kui 150 m kõrgistmest.

Käskkirja asjaolud ja põhjendus:

Jahiulukite lisasöötmine mõjutab oluliselt metssigade arvukust, seetõttu on vajalik uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks piirata metssigade lisasöötmist ajavahemikul 01.10. kuni 30.04. Alates 01.05. kuni 30.09. on metssigade lisasöötmine lubatud uluki tekitatud põllukahjude ennetamiseks ja vähendamiseks. Samas on põhjendatud uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks lubada metssigade peibutussööda kasutamine ajalise piiranguta võimaldamaks varitsusjahil kõrgistmelt metssigade küttimist.
JAGA