Esimese nädalaga on kütitud üks hunt

Esimese nädalaga on kütitud üks hunt

1158
Foto: Flickr

Keskkonnaameti värskete andmete järgi on hundijahihooaja esimesel nädalal kütitud üks isend Saaremaal.

Hundijahihooaeg avati Saaremaal Koimla küla piirkonnas, kus jahimees küttis emase hundikutsika, vahendas eelmisel nädalal Saarte Hääl.

Keskkonnaagentuur määras tänavuseks jahihooajaks huntide küttimislimiidiks Eestis kokku 74 hunti. Enim anti küttimislube kokku Raplamaale (11 hunti), Võrumaale (8 hunti) ning Järva- ja Pärnumaale (mõlemale 7 hunti).

Eelmisel jahihooajal oli küttimismaht mõnevõrra suurem. Eestis kütiti kokku 114 hunti 117 lubatud isendist. Mandri-Eestis kütiti kokku 108 hunti, mis on 20 isendi võrra enam kui 2015. aastal. Selleks aastaks prognoosis keskkonnaagentuur aga hundi arvukuse 15‒20%-list langust, eelkõige Kesk-Eesti maakondades.

 

Sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi küttimislimiit tuginedes vajadusele kahes osas. Limiidi esimene osa määratakse jahihooaja alguseks ning teine jahihooaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja suuruse kohta ning limiidi esimese osa täitumusele.

Ohjamise olulisemaks ja peamiseks eesmärgiks on tagada Mandri-Eestis 2018. aastaks keskmiselt 20 hundi pesakonna olemasolu koos populatsiooni võimalikult ühtlase jaotumusega sobilike elupaikade vahel. Olulisimaks prioriteediks on eelkõige Ida- ja Lääne-Virumaa ning samuti Jõgevamaa hundi asustustiheduse mõõdukas kasv 2018 aastaks.

Hundijahihooaeg algab 1. novembril ja kestab veebruari lõpuni.