Header Image
Banner
FACE koduleht
CIC koduleht
Banner

Väikekiskjate püügikoolitus Pärnus

Print

Väikekiskja koolitus Väikekiskja koolitus 2

6.09. toimus väikekiskjate püügi koolitus Pärnumaa Jahimeeste Liidus. Koolituse viisid läbi Andres Lillemäe ja Jaan Balodis. Kokku oli tulnud üle 20 jahimehe erinevatest jahiseltsidest. Põhiline oli küsimus, lisaks, erialastele kuidas maaomanikega väikekiskjate püüki reguleerida. Praktilises osas õpiti püügivahendite ülespanekut. Seakatku puudutavatele küsimustele vastas Andres Lillemäe.

 

Pöördumine liikmete poole seoses SAKiga

Print

Tere lp Eesti Jahimeeste Seltsi liikmed,
On kätte jõudnud aeg, mil sigade Aafrika katk (SAK) ületas meie riigi piiri ja eilne hommik tõi uudise, et positiivse uuringutulemuse SAK-le andis juba teine metssiga. Seakatkuga võitlemine saab olema meile tõsiseks väljakutseks ja kui soovime võitjatena sellest lahingust väljuda, peame senisest enam väärtustama professionaalsust ja distsipliini. Peame aukohale seadma ühised huvid ja võitluse ajaks loobuma erahuvide esikohale seadmisest.
SAK tõestab veelkord, et ühise organisatsioonina oleme tugevad, meiega arvestatakse kui võrdväärsete partneritega ja mis veelgi tähtsam, meie peale loodetakse. Selle tõestuseks on asjaolu, et põllumajandusminister hr Ivari Padar on riiklikku tauditõrje komisjoni nimetanud ka Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad.
10.09 toimus Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) esimene riikliku tauditõrje komisjoni SAK alane koosistumine. Eesti Jahimeeste Seltsi poolt osalesid sellel president Margus Puust, tegevjuht Tõnis Korts ja tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.
VTA peadirektor Ago Pärtel tutvustas olukorda riigis. Positiivsed SAKi leiud riigis on tinginud selle, et pädev asutus Euroopa Komisjon (EK) kehtestab sarnaselt lõunanaabritele ka meile SAK taudistunud ja puhverala. Vastav otsus peaks saabuma kahe nädala jooksul. Kohe peale EK otsuse kättesaamist kutsub VTA peadirektor kokku komisjoni istungi, kus arutatakse detailsemalt, millised jahipidamist puudutavad reeglid kehtestatakse.
Tänane komisjon otsustas, et massilist sigade küttimist ei pooldata ja jätkatakse küttimist jahindusnõukogudes kokkulepitud mahus. Samas ka küttimist ei vähendata. Kui jahindusnõukogud järgivad teadlaste soovitusi, siis peaks metssigade arvukus käesoleval hooajal ainuüksi küttimise tulemusena langema 10%. Meil on võimalus erinevalt lõuna poole jäävatest SAKi nakatunud riikidest õppida nende kogemustest. Naabrite kogemused on näidanud, et liialt aktiivne metssigade küttimise või soovi kõiki metssigu ära küttida elluviimine ei ole soovitud tulemust andnud. Vastupidi, katku levik on kiirenenud.
Sellest ka tänane otsus. Meie, jahimeeste, põhiline ülesanne täna on mitte ajada metssigu liialt liikvele. Seetõttu on mõistlik eelistada ka vastavaid jahipidamisviise: hiilimis-, varitsus- ja otsijahti.
Võimalusel väldime ajujahti ja jahti liiga intensiivselt ja pikalt ajavate jahikoertega.
Võimalusel kütime metssigu olemasolevatel söödakohtadel, mida pidevalt varustame kvaliteetse söödaga vältimaks karja liikumist ka peale söödakohas mõne isendi ära küttimist. Kvaliteetse sööda osas teeme koostööd viljakasvatajatega. Uusi söödakohti rajame vaid juhul, kui need lähikonnas puuduvad.
Küttides eelistame põrsaid ja kesikuid. Ohtlik on ka valikuta küttimine, mille puhul kütitakse ära karja juhtemised, see suurendab karja liikuvust ja kari ei pruugi jääda tavapärasele territooriumile.
Need on soovitused tänase seisuga. Ca kahe nädala pärast, kui VTA-sse saabub Euroopa Komisjoni otsus, tulevad suure tõenäosusega ka uued soovitused ja ka kindlasti reeglid. Suure tõenäosusega rakendub osaline aju- ja koerajahi keeld. Milline see olema saab, see on juba järgmise komisjoni koosoleku teema. Seisame selle eest, et kindlasti säiliks võimalus verejälge ajada, kasvõi lõastatud jahikoeraga.
Kutsume kõiki Eesti Jahimeeste Seltsi liikmeid ja Eesti jahimehi mõistma kujunenud olukorra tõsidust ja vajadust erimeetmete järele. Teeme senisest veelgi enam koostööd kohalike asjaomaste ametkondadega ja maaomanikega. Ainult ühise rindena väljume me sellest lahingust võitjatena.
Kogu vajaliku informatsiooni SAKi kohta leiate meie kodulehelt www.ejs.ee paremal asuvas tulbas seakatku bänneri alt ja Põllumajandusministeeriumi erilehelt www.seakatk.ee 
Lugupidamisega
Margus Puust president
Tõnis Korts tegevjuht

 

SAK leitud ka Viljandimaalt

Print

Täna, 10.09 kinnitas Viljandimaa veterinaarkeskus, et Viljandimaalt Tarvastu vallast Roosilla külast 7. septembril leitud metssiga suri SAKi.

Seoses sigade aafrika katku diagnoosimisega Eestis kogunes täna Veterinaar- ja Toiduametis riiklik tauditõrje komisjon, kus arutati taudi tõkestamise võimalusi metsigade populatsioonis. Komisjon jõudis üksmeelele, et metssigade küttimist praeguses olukorras suurendada ei tohi.

Arutuse all olid taudi tõkestamise võimalused metssigade populatsioonis, sealhulgas nende arvukuse piiramise, lisasöötmise ja kütitud loomade realiseerimisega seotud riskid.

Loe edasti Maalehest SIIT

Tauditõrje komisjoni koosolekul osalesid ka EJSi esindajad - president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts. 

 

Karude küttimise limiidist on täidetud üle poole

Print

08.09 seisuga on lubatud 40st karust kütitud 24. 

Karude kyttimine 8.9.14

 

Eestis on tuvastatud esimene Aafrika seakatku juhtum

Print

Metssead
Foto: I. Knaze

Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk. Metssea leiukohast 8 km raadiusesse jäävatele seakasvatusettevõtetele on pandud täiendavad kitsendused loomade liikumisele ning tapmisele, samuti kohustus järgida täiendavaid bioohutusmeetmeid.

„Taudi kandnud surnud metssiga leiti 6 km kaugusel Läti piirist. Ühelgi koduseal endiselt haigust diagnoositud ei ole. Et see nii jääks, peavad kõik loomapidajad oma loomi taudi eest kaitsma ning rakendama ettenähtud bioohutusmeetmeid. Vaid nii saame ära hoida taudi levimise kodusigadeni," ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel. Taudi diagnoosis veterinaar- ja toidulaboratoorium ning selle kinnitas Hispaanias asuv EL referentlaboratoorium.

Loe edasi Maalehest SIIT ja Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt SIIT