EJS: Jahimehed suhtuvad bioohutusse metsas äärmise tõsidusega

EJS: Jahimehed suhtuvad bioohutusse metsas äärmise tõsidusega

1805
Ka jalanõud tuleb enne metsast väljumist puhastada. Kuvatõmmis Maaeluministeeriumi tellitud SAKi õppevideotest

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhatus otsustas oma 22. septembri koosolekul teha riigile ettepaneku avada meede, millest oleks võimalik taotleda toetust jahimajade ja nende juurde bioohutusnõuetele vastavate metssearümpade säilitus- ja töötlemiskohtade rajamiseks. Vastav ettepanek esitati kirjalikult Maaelu- ja Keskkonnaministeeriumile täna, 23. septembril.

„Oleme suhtunud äärmise tõsidusega bioohutusnõuete täitmisesse nii kütitud metssigade käitlemisel kui ka hukkunud metssigadega toimetamisel. Just jahimehed olid need, kes tegid seakatku saabudes maaeluminister Ivari Padarile ettepaneku hukkunud ja leitud metssigade matmiseks ja selle tegevuskulude kompenseerimiseks. Minister kiitis selle heaks ja tänaseks on jahimehed matnud üle kahe ja poole tuhande metssea. See on oluline tulemus vähendamaks haiguse levikut looduses,“ ütles EJS president Margus Puust.

Augusti teises pooles kohtusid EJS-i esindajad koos riigi vastutavate ametnike ja spetsialistidega Euroopa Komisjoni ekspertidega, kes olid Eestis sigade Aafrika katku alasel missioonil. Eesti tegevustega oldi suures plaanis rahul ja tehti omapoolsed ettepanekud edasisteks tegevusteks. Soovitused jahimeestele puudutasid bioohutuse tagamist seoses kütitud metssigade hoiustamisega ja esmase töötlusega. Komisjoni ekspertide sõnul ei tohiks kütitud metssigu metsast välja viia, vaid neid tuleks töödelda ja säilitada jahimajades või selleks ettenähtud käitlemise ja säilitamise kohtades.

„Ekspertide soovitusi bioohutuse parandamiseks arutasime eilsel juhatuse koosolekul. Juhatuse liikmete ühine seisukoht oli, et bioohutus on äärmiselt oluline ja siin on meil koostöös riigiga nii mõndagi ära teha. Tehti ettepanek pöörduda nii maaelu- kui keskkonnaministri poole, et bioohutuse alaseid tegevusi toetav vastav riiklik meede avada. Täna ma sellekohase dokumendi allkirjastasin ja ministritele saatsin. Esmaspäeval, 26. septembril on meid kutsutud Riigikogu maaelukomisjoni, kus seda ettepanekut soovime tutvustada ka Riigikogu liikmetele,“ lisas Puust.

Eesti Jahimeeste Selts on jahimeeste katusorganisatsioon, mis ühendab 11 000 jahimeest. EJS on olnud Aafrika seakatkuga võitlemisel riigile strateegiline partner haiguse Eestisse jõudmisest alates. Seakatku tõrjumiseks kütiti eelmisel jahiaastal 32 330 metssiga, millega ületati riigi poolt küttimiseks seatud eesmärki.

Vaata ka: Veterinaareksperdid: Uurimata metssigu ei tohi metsast välja viia
JAGA