EJ2/2016: Jahitrofeedest koopiate tegemine

EJ2/2016: Jahitrofeedest koopiate tegemine

1949
Slovakkia hirvesarvede rekordi koopia

TEKST JA FOTOD ANDRES LILLEMÄE

Miks on vaja teha jahitrofeedest koopiaid?

Minu teada ei ole Eestis varem trofeedest koopiaid tehtud, mujal Euroopas on see aga täiesti tavaline. Endistes sotsialismimaades, näiteks Ungaris ja Poolas, on seadusega keelatud tipptrofeesid riigist välja viia. Olenevalt riigist kuuluvad tipptrofeed esimese 10 või ka 20 parima hulka ja need viiakse jahindus- või loodusmuuseumi. Õnnelikule kütile valmistatakse riigi kulul väga kvaliteetne koopia. Peab ikka päris lähedalt uurima, saamaks aru, et tegemist on koopiaga.

Meil puuduvad selline seadus ja ka praktika. Kui hakkasime EJS-i 40. sünnipäevaks koguma meie tipptrofeesid, siis selgus, et paljusid neist polnud võimalik leida. Väga suur osa oli metsikutel 1990. aastatel maha müüdud. Välismaalaste kütitud loomade trofeed jalutasid suuremate takistusteta lihtsalt üle piiri või kadusid segastel asjaoludel, nagu ühed Hiiumaal kütitud hirvesarved. Trofeesid oli ka panditud ja müüdud võlgade katteks. Meie kõige suuremad põdrasarved põlesid ära tulekahjus. Mitmel puhul ei osanud pärijad vastata muud, kui et vedelesid kuskil siin …

Rahvuslik rikkus

Iga jahitrofee on meie rahvuslik rikkus ja ühisvara, asendamatu teadusmaterjal. Kindlasti kuluks ka meile ära seadus, mis keelaks tipptrofeesid riigist välja viia. Ent ka ilma seaduseta on hädavajalik teha meie parimatest trofeedest koopiad, et need ei läheks lõplikult kaotsi. Isegi kui originaal hävib või kaob, jääb jälg järele.

Viimasel “Lysa nad Labemi” näitusel Tšehhis pakuti Hiiumaal kütitud hirvesarvede (Eesti rekord) eest sellist summat, et suu vajus lahti. Omanik ei müünud ja õigesti tegi. Siis oli ostja valmis käima välja kopsaka tasu ka koopia eest, sest tahtis osta muuseumile. Ent koopiat ei ole! Miks ei võiks meie parimate jahitrofeed koopiad olla üleval maailma tuntud jahimuuseumides, et ka teised saaksid neid vaadata? Andku taevas, et nende hirvesarvedega, mida kaalutakse kullaga, midagi ei juhtuks …

Jahimeeste Selts on üritanud leida keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) kaudu rahastamist esialgu kas või mõne eksemplari valmistamiseks, aga ei ole toetust leidnud. Valmistaja on meil olemas.

Jätkame pingutusi.

Metskitsesarvede koopiad
Metskitsesarvede koopiad
JAGA