Eestis on tänavu kütitud kaks šaakalit

Eestis on tänavu kütitud kaks šaakalit

1866
Foto: Kaarel Kaisel

Keskkonnaameti värskete andmete järgi on alates septembri algusest Eestis kütitud kaks šaakalit.

Sel hooajal on jahimehed küttinud kaks šaakalist, kellest üks on isas-, teine emasloom. Mõlemad isendid on kütitud Pärnumaal.

“Šaakal on meil uustulnuk, kelle praegune asurkond sai tõenäoliselt alguse aastatel 2010–2011 siia rännanud ja sigima hakanud isenditest”, on Keskonnaagentuuri ulukiseire spetsialist Peep Männil selgitanud.

Kohalik populatsioon on noor ja seetõttu ei tunne me seda liiki väga hästi. “Praeguseks oskame vaid öelda, et ta paistab end hästi tundvat meie lääneranniku roostike ja kadastikega aladel”, selgitas Männil ja lisas, et “seda, kas ta on võimeline meie oludes kohanema ka mõne teise elupaigaga, võime vaid oletada”.

Tänavu algas šaakalijaht jahieeskirja muudatuse tõttu kaks kuud varem ehk 1. septembrist ja kestab jahihooaja lõpuni ehk 28. veebruarini. Möödunud jahihooajal kütiti 32 šaakalit.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi V lisa kaitsealuste liikide hulgas (koos kopra, metsnugise, tuhkru ja valgejänesega), kellele võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. Viimane eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.