CIC vanem-trofee-ekspertide seminar

CIC vanem-trofee-ekspertide seminar

2571

16. ja 17. aprillil toimus Riias CIC poolt korraldatud CIC vanem-trofee-ekspertide seminar-koolitus. Põhi tähelepanu oli pööratud CIC uuele elektroonilisele andmebaasile, kuhu registreeritakse kõik mõõdetud trofeed.
Tutvustati uut nn punast raamatut, kuhu on kantud  mõõdetatavate jahiulukite mõõtmistabelid. Iga protokoll on varustatud uluki pildiga. Raamat antakse välja neljas keeles (inglise, prantsuse, saksa, vene) ja ainult elektroonilises väljaandes. Kui mõni riik soovib seda välja anda paberkandjal ja omas keeles, siis võib seda teha oma kulu ja kirjadega. Kord aastas võib elektroonilist raamatut muuta, kas keeleliselt või tehniliselt, kui on ilmnenud midagi sellist, mille tõttu tuleb hindamisparameetreid muuta. Küsimus tekkis ka põdraarvede mõõtmise kohta. Kinnitati seisukoht, et põdrasarvede kõige suurem laius on nende väliskülgede laius, mitte laius sarvetippude vahel. Arutati ka seda, kas trofeed peaks enne mõõtmist kuivama kolm kuud või mitte. Enamik osavõtjaid arvas, et ei pea. Hakatakse tööle selles osas, et seda muuta.
Välja oli pandud ka väga huvitavaid mõõteriistu nii sarvede kui ka kihvade mõõtmiseks. Kindlasti tasub neid ka Eesti trofee-ekspertidel endale muretseda. 

CIC trofee Läti mõõteriistad
JAGA