Brüsselis Euroopa jahimeeste aastakoosolekul.

Brüsselis Euroopa jahimeeste aastakoosolekul.

1411
FACE aastakoosolek Brüsselis. Foto T.Korts
  1. aprillil toimus Brüsselis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE liikmete aastakoosolek.

Koosoleku avas FACE president Michael Ebner. Ta rääkis ülevaatlikult valmivast FACE strateegiast. Edasi andis FACE uus peasekretär Ludwig Willnegger ülevaate 2016. aasta eelarve täitmisest. Järgnevalt tutvustati 2017.a. eelarvet. Samuti on plaanis leida peakorterile soodsam asukoht EL institutsioonide suhtes. Samas tutvustas peasekretär muutusi isikkoosseisus, mis sellel aastal FACEs aset leiavad.

FACE kaitsekorralduse peaspetsialist David Scullan tutvustas FACE bioloogilise mitmekesisuse manifesti 2016 aasta raportit. Tema sõnum oli, et on vaja läbi viia rohkem rahvuslikke jahinduslikke projekte. Samuti peatus peaspetsialist ka 6. aprillil k.a. toimunud SAKi nõupidamisel, kus osalesid EFSA ja Euroopa Komisjoni esindajad. Edasi tuli juttu Loodusdirektiivide avamisest. Ta informeeris, et EL on otsustanud Loodusdirektiivide avamise osas teha tegevuskava.

Claus Lind Christiannsen FACE põhjamaade asepresident tutvustas FACE uut strateegiat ja põhiväärtusi. See tekitas elavat diskussiooni ja tuli hulgaliselt ettepanekuid. FACE missiooni, visiooni ja strateegia osas saavad liikmed teha oma ettepanekud.

Päeva lõpus käsitleti jooksva aasta tegevuskava ja muid küsimusi, mis liikmete poolt üles tõsteti.

Eestist osales koosolekul EJS tegevjuht Tõnis Korts.

FACE on Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon, mis esindab ja kaitseb piirkonna 7 miljoni jahimehe huve Euroopa institutsioonides. Eesti Jahimeeste Selts Eesti esindajana on FACE liige alates 1999. aastast. FACE liikmete koosolek on kevadel ja peaassamblee sügisel. Vahepeal töötavad erinevatel teemadel komisjonid.

 
JAGA