Avalik pöördumine ebaseaduslike vahendite kasutamise kohta veelinnujahil

Avalik pöördumine ebaseaduslike vahendite kasutamise kohta veelinnujahil

2148
Peeter Hussar linnujahil. Foto: EJ 2008

Eesti Jahimeeste Selts mõistab hukka igasuguse ebaseadusliku jahi sealhulgas elektrooniliste peibutusvahendite kasutamise veelinnujahil. Selline jahipidamine ei kuulu meie jahikultuuri ja sellel pole kohta meie jahinduses. Kuna jahiseadus andis väikeulukijahi korraldamise õiguse maaomanikule, siis palume maaomanikke pöörata tähelepanu sellele, kellel te lubate omal maal jahti pidada. Majanduslikud huvid ei tohi võtta võimust eetika üle. See on lubamatu.

Kuna seadus ei reguleeri turismijahi korraldamist ja ei sätesta turismijahi korraldaja õigusi ja kohustusi, siis on vastutus välisriigi jahimehel endal.

Palume nendel, kes välisriigi kodanikke oma maale lubavad ja neid, kes seda tegevust korraldavad, selgitada külalistele arusaadavas keeles meie jahiseadust ja jahinduse head tava. Ehkki EJS liikmesorganisatsioonid ei saa vastutust võtta väikeulukijahi osas, mida korraldavad maaomanikud, palume olukorda võimalusel siiski jälgida ja vajadusel informeerida kontrollorganeid.

Eesti Jahimeeste Selts teeb omalt poolt kõik, mis meie võimuses, et sellised juhtumid ei korduks. Just sellepärast, et vältida sarnaseid olukordi tulevikus metsseaga, on EJS resoluutselt vastu metssea käsitlemisel väikeulukina, mida taotleb jahiseaduse muudatus. Olgu siinkohal meelde tuletatud, et EJS, vältimaks tänaseid probleeme, oli vastu ka väikeuluki jahikorralduse õiguse andmisel maaomanikele. Elusressursi läbipaistvaks kasutamiseke on kõige efektiivsem ja eetilisem teha seda läbi ühiskondliku kontrolli ehk siis läbi jahiseltside.

Eesti jahinduslik ühistegemine on rahvuslik rikkus, mida EJS väärtustab. Eesti jahimeeste väärtuste hulka kuulub ka austav suhtumine maaomandisse ja seetõttu näeme jahikorraldusel kõige efektiivsema vahendina kokkulepet maaomanikuga. Eesti jahimeestel on koostööaasta ja heas koostöös jõuame kindlasti selleni, et jahiseaduse rikkumised minimaliseeritakse.

EJS

Loe artiklit: Munalaiul tabati keelatud jahti pidanud itaallased

 


JAGA